Inleiding

 

Op deze site ziet u het resultaat van mijn onderzoek naar de voorouders van mij en mijn vrouw. De zoektocht is ca. 2004 begonnen. De resultaten zijn op de site terug te vinden in de vorm van parentelen en een uitgebreide database.

 

Bronnen

 

De gegevens op deze website zijn veelal afkomstig van bronnen die te raadplegen zijn via internet. Op zoek naar aanknopingspunten heb ik gebruik gemaakt van gegevens die op internet zijn geplaatst door “collega-genealogen”, maar ook huwelijks-, geboorte- en overlijdensberichten van onze familie. Daarnaast hebben ook nog enkele familieleden bijdragen geleverd. Voordat ik deze gegevens opgenomen heb, zijn ze zoveel mogelijk gecontroleerd bij de openbare bronnen. Op de pagina “bronnen” vindt u een overzicht van geraadpleegde internetsites.

 

Vastleggen gegevens

 

Voor het vastleggen van de stamboomgegevens maak ik gebruik van “Aldfaer”. Dit is een gebruikersvriendelijk en uitgebreid Nederlandstalig Windows-programma. Het programma beschikt over een aantal standaardrapportages en verder is het mogelijk met de “Bonus rapporten” allerlei rapporten te produceren. Voor informatie over het programma verwijs ik naar www.aldfaer.net.

 

Gebruik gegevens

 

Het staat de bezoeker vrij om de gegevens van deze site voor eigen gebruik over te nemen. Mocht u gegevens publiceren waarbij gebruik is gemaakt van informatie van deze website, zou ik het waarderen dat u een bronvermelding opneemt dan wel een link plaatst naar deze site. Commercieel gebruik van deze data is uitdrukkelijk verboden.

 

Privacy

 

In verband met de privacywetgeving is de informatie op deze site van nog levende personen niet vermeld (“geen publicatie”), m.u.v. van de personen die toestemming tot publicatie hebben gegeven. Iedereen die bezwaar heeft tegen het vermelden van zijn of haar gegevens, of van zijn familieleden, laat het dan even weten.

 

Tot slot

 

Op de site staat het resultaat van mijn speurwerk naar onze voorouders op dit moment. Deze genealogiesite is inmiddels gegroeid tot een overzicht met meer dan 4300 personen. Het zoeken naar gegevens van en over voorouders is een bijna oneindige speurtocht. Mocht u opmerkingen of aanvullingen voor de gegevens hebben, dan stel ik een bericht hierover bijzonder op prijs per email.

Regelmatig zal ik proberen de site bij te werken en aan te vullen. Het is dan ook zeker de moeite waard om van tijd tot tijd deze site nog eens te bezoeken.